Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
10 Temmuz 2017
Gebelik Döneminde Beslenme
18 Ocak 2018

Amnios mayisi dinamik bir sıvıdır. Üretimi ve klerensi(temizlenmesi)arasında bir denge vardır. Birinci ve ikinci trimesterde temel kaynağı plesanta ve zarlardan eksudasyondur(Damar duvarlarından veya doku yüzeyinden dışarıya, proteinden zengin lokosit içeren sıvı sızması).Ancak son trimesterde en önemli kaynak fetal idrardır.
Amniyon mayi miktarı USG ile ölçülür. amniyon mayi indeksi 8-18 cm olmalıdır. 24 cm üzerinde iseşiddetli polihidroamniyos,5cm altında ise şiddetli oligohidroamniyos vardır.
Polihidroamniyos,amniyos mayininartmış üretimine(büyük plesanta,artmış fetal idrar)veya azalmış klerensine(proksimal GIS atrezisi,anensefale bağlı yutkunma refleksi olmaması,pulmoner hipoplazi)bağlı gelişir.
Polihidroamnioslu fetusların %15-20 sinde kromozom anomalisi vardır. preterm eylem(erken doğum),plesanta dekolmanı(plesantanın erken ayrılması),postpartum uterin atoni ve kanama sık görülür.

RİSK FAKTÖRLERİ:
– İdiopatik (en sık)
– DM (en sık patolojik neden)
– NTD (anensefali, spina bifida)
– Rh/rh uygunsuzluğu
– Fetal yapısal anomaliler (özefageal atrezi)
– Monozigotik ikiz
– Kromozom anomalileri
– Akciğer hipoplazisi
– Büyük plasenta (sifiliz, hidrops fetalis)

TEDAVİ
Şiddetli solunum sıkıntısı durumunda periyodik amniosentez yapılır. Solunum sıkıntısı ve şiddetli abdominal ağrıya sebep oluyorsa fetal idrar çıkışını azaltan ilaç indometazin verilebilir ancak 34. haftadan sonra duktus arteriozus erken kapanması tehlikesi vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir